TRAPPSTÄDNING OCH GOLVVÅRD

TRAPPSTÄDNING

Vad ingår i en trappstädning?

 • Sopning av samtliga trapphus
 • Moppning av samtliga trapphus
 • Rengöring av ledstänger och trappräcken
 • Fönsterputs av samtliga fönster och entrédörren
 • Sopning av somliga hissar
 • Moppning av samtliga hissar
 • Putsning av glas

GOLVVÅRD

Vi erbjuder ett komplett golvvårds program för de flesta typer av golv. Vi börjar alltid våra uppdrag med en golvbesiktning och gör en behovsanalys, varefter vi upprättar ett golvvårdsprogram i samråd med dig som kund.

Arbeten

 • Behandling av trägolv
 • Behandling av plast- och linoleumgolv
 • Behandling av stengolv
 • Behandling av klinker, inoljas.